El cost del curs és de 240€. El pagament pot fer-se al comptat o fraccionat, però cal que el curs estigui abonat abans de l'inici del curs. Seguir el primer pas a pròces d'inscripció i el segon pas a la matriculació, en la següent enllaços:

OBJECTIUS

Els objectius concrets d'aquesta formació inicial de 120 hores són els següents:​

 • Iniciar-se en el coneixement dels aspectes lingüístics de la Llengua de Signes Catalana (LSC) a nivell inicial.

 • Aprendre les estructures bàsiques i d’ús molt freqüent per aconseguir ser competent comunicativament tant a nivell de comprensió del missatge rebut com d’emissió de nous missatges bàsics.

 • Adquirir habilitats comunicatives de nivell inicial en Llengua de Signes Catalana.

 • Conèixer la realitat social de la Comunitat Sorda i Sordcega.

Nivell inicial A1
Llengua de Signes Catalana

120 hores

Inici i final (ordinari): 

Del 18 d'octubre de 2020 al 21 de maig de 2021

Inici i final (semintensiu): 

Del 7 de gener al 18 d'abril de 2021

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Aquest curs té per objectiu iniciar-se en l’aprenentatge de la Llengua de Signes Catalana. És un curs adreçat a persones que no coneixen la LSC i volen aprendre, utilitzar i adquirir les habilitats de comprensió visual, expressió i producció signada de les oracions simples en aquesta llengua, de manera que els permeti actuar de forma mínima en situacions comunicatives quotidianes. Igualment, aprendran a utilitzar algunes estratègies comunicatives, per actuar en situacions poc previsibles. 

METODOLOGIA

El curs LLENGUA DE SIGNES CATALANA pretén que les persones inscrites s’iniciïn en l’aprenentatge de la Llengua de Signes Catalana mitjançant l'ús de diferents eines que ens aporten les noves tecnologies, com per exemple els vídeos i altres recursos. 

El mòdul té com a objectiu preparar els entorns d'aprenentatge de les persones inscrites, on es realitzarà el curs, així com que els participants es presentin al grup.

Per començar a aprendre la Llengua de Signes Catalana, és important preparar els següents aspectes:

 • Observar els detalls de la configuració dels signes.

 • Practicar i fer ús de la llengua de signes.

 • Desenvolupar la memòria visual.

 • Fixar-nos i realitzar també l'expressió facial, seguint el model del docent.

 • Coordinar bé l'espai i els moviments de braços, mans i dits.

Cada un dels 4 mòduls restants presenten unes activitats comunes, respectant un mateix format per tal de facilitar el treball a l’alumnat inscrit:

 • Test inicial sobre un tema teòric. 

 • Glossari específic de la LSC (vídeos). 

 • Dossier teòric de LSC i exemples d' activitats presentades en LSC (alguns vídeos) per el docent.

 • Si hi ha algun dubte, es disposa de l'apartat del Fòrum de dubtes i consultes. 

 • Exercicis de LSC (comprensió visual en LSC) on hi ha activitats amb vídeos signats per el docent. 

 • Per a comprovar el grau de comprensió, cal contestar el Qüestionari sobre la comprensió visual en LSC el qual consta de preguntes sobre els continguts del vídeo.

 • Preparació de vídeos signats per a fer el Lliurament de l'activitat: Expressió signada en LSC. Inclou: guia tutorial de com pujar els vídeos i inserir les activitats. 

 • Després d'haver fet el lliurament de l'expressió signada personal en LSC (vídeo), el docent analitzarà el treball signat i contestarà amb un vídeo personal (no públic) amb la corresponent correcció i els comentaris necessaris per a millorar el treball.

 • Presentació dels vídeos de l'activitat: Aquest és un espai comú a tots els participants on es compartiran tots els vídeos i així es propicia el costum de del  visionat de vídeos signats i es fomenta la comprensió signada. En definitiva, totes les persones participants s’enriquiran del treball de tots els companys/companyes.

DESTINÀTARIS

Aquest curs està especialment pensat per a totes les persones majors de 16 anys que desitgen iniciar-se en la comunicació en Llengua de Signes Catalana, sense o amb coneixements previs mínims de la llengua de signes (si han estat el curs de 30h).

 

Tot i ser un curs online, es tindrà en compte el perfil de la persona inscrita, depenent de les necessitats de cadascú. 

 

És especialment apte per a

 • Personal docent de qualsevol nivell educatiu.

 • Persones vinculades a l'àmbit de la Comunitat Sorda i Comunitat Sordceguesa: logopedes, psicòlegs, pedagogs, personal directiu d'escoles d'agrupament, etc.

 • Personal que treballa en l'àmbit sanitari, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que treballen dins l'àmbit social, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Familiars de Persones Sordes i Persones Sordceguesa.

 • Amics de Persones Sordes i Persones Sordceguesa

 • etc.

HORARIS I LLOC:

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

CONTINGUTS TEMÀTICS

En la nostra societat inclusiva, cal disposar d’eines que permetin que els professionals puguin exercir la seva tasca de la forma més adient possible atenent al perfil comunicatiu de les persones a la que es dirigeixen i sobre les quals recau el seu treball.

 

Per això dividirem el curs en quatre blocs diferents:

 1. Bloc de lèxic en LSC

 2. Bloc de gramàtica en LSC

 3. Bloc d’expressió corporal aplicada a la LSC

 4. Bloc de la Comunitat Sorda i Comunitat Sordceguesa

 

De forma detallada:

 

1. Bloc de lèxic en LSC (temaris)

 • Identificació personal

 • Accions quotidianes

 • Casa i entorn

 • Viatges per Catalunya

 • El meu barri

 • A la classe

 • Anem al supermercat

 • El llibre de la selva

 • Salut i higiene

 • Anem a la feina

2. Bloc de gramàtica en LSC

 • Alfabet dactilològic. 

 • Nombres cardinals i ordinals.

 • Presentacions i intercanvi d’ informació personal.

 • Fórmules de cortesia.

 • Pronoms personals.

 • Sol•licituds.

 • Variabilitat de les expressions segons les diferents situacions i contextos.

 • La descripció: persones (físicament), llocs i objectes.

 • Variants del signe en diferents situacions comunicatives.

 • Introducció de verbs simples, direccionals i espaials.

 • Adjectius.

 • Aspectes temporals.

 • Partícules interrogatives.

 • Tipus de classificadors.

 • L’afirmació i la negació.

 • Expressió numèrica.

 • L’estructura bàsica de les oracions en LSC.

3. Bloc d’expressió corporal aplicada a la LSC

 • Les mans i el cos.

 • L’expressió facial i corporal.

 • Atenció, percepció, discriminació i memòria visual.

 • Comunicació i coordinació de l’ús de l’espai visual.

4.Bloc de coneixements teòrics sobre la Comunitat Sorda i Sordcega.

 • Introducció a la psicosociologia de les persones sordes i sordcegues.

 • Aspectes socioculturals.

 • Estratègies i recursos comunicatius a utilitzar amb les persones sordes i sordecegues.

AVALUACIÓ I REQUISTES DE CERTIFICACIÓ:

Avaluació continuada tant de la part teòrica com de la pràctica de la Llengua de Signes, la qual inclou:

 • Realització del 100% de les activitats proposades.

 • Valoració positiva de les activitats presentades (qualificació mitjana global minim de 50%).

 • Participació positiva en el fòrum grupal del curs.

 • Participació en les pràctiques comunicatives en LSC que es duran a terme mitjançant videoconferència grupal amb el tutor formador.

 • En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa, per tal de conèixer el seu grau de satisfacció de la formació realitzada.

Si una persona no supera el curs un cop finalitzat, el podrà repetir en la propera edició amb un descompte del 50%.

© 2019 per AUELS. Creat amb maimserveis.com

 • Facebook icono social
 • Icono social Twitter
 • Icono social Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now