Taller de conversació  en
Llengua de Signes Catalana

This is a great place to tell your story and give people more insight into who you are, what you do, and why it’s all about you.

3 hores per sessió (dos dissabte al mes a clases presencial.
Lloc
aula (clica)

Horari i dates de classe presencial:

  De 10 a 13h (Del 6 de novembre al 18 de desembre de 2021)

El cost del curs és de 80€ per quatrimestral. El pagament pot fer-se al comptat, però cal que el curs estigui abonat abans de l'inici del curs. Seguir el primer pas a pròces d'inscripció i segon pas a la matriculació, en la següent enllaços:

OBJECTIUS

Els objectius concrets d'aquesta formació de 12 hores són els següents:​

 • Avançar i millorar de producció, expressió i comunicació en Llengua de Signes Catalana (LSC)

 • Adquirir lèxics de la Llengua de Signes Catalana (LSC).

 • Saber i conèixer la gramàtica de Llengua de Signes Catalana)

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Aquest curs té per objectiu l’aprenentatge de la Llengua de Signes Catalana. És un curs adreçat a persones que ja coneixen la LSC i volen aprendre a millorar per utilitzar i adquirir les competencies d'expressió i comprensió signada

METODOLOGIA
 • Es tracta de taller semi dirigit per un professor sord en grup reduït.

 • Avaluació mitjançant les activitats d'aprenentatge i els débats.

 • Orientació del procés d'aprenentatge al llarg de tot el taller.

DESTINÀTARIS

Cal que la persona inscrita hagi cursat prèviament com a minim els nivell A1 o el primer curs de CFGS Mediació Comunicatiu i/o antic de CFGS Interpretació de Llengua de Signes, i grau universitaria de UPF. Si els nivell A2 a C2  ha estat cursat o actualittat en una altra entitat afiliada per FESOCA, o centre educatiu de CFGS Mediació Comunicativa o UPF (materies de LSC), caldrà presentar certificat d’aquests estudis abans de la matriculació.

Tot i ser un taller presencial, es tindrà en compte el perfil de la persona inscrita, depenent de les necessitats de cadascú. 

 

És especialment apte per a

 • Personal docent de qualsevol nivell educatiu.

 • Persones vinculades a l'àmbit de la Comunitat Sorda: logopedes, psicòlegs, pedagogs, personal directiu d'escoles d'agrupament, etc.

 • Personal que treballa en l'àmbit sanitari, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que treballen dins l'àmbit social, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que ja han estudiat LSC fa temps, poden reciclar, practicar i actualitzar la LSC.

 • Familiars de Persones Sordes i Persones Sordceguesa.

 • Amics de Persones Sordes i persones Sordceguesa.

 • etc.

CONTINGUTS TEMÀTICS

En la nostra societat inclusiva, cal disposar d’eines que permetin que els professionals puguin exercir la seva tasca de la forma més adient possible atenent al perfil comunicatiu de les persones a la que es dirigeixen i sobre les quals recau el seu treball.

 

Bloc de conversa (temaris i/o àmbits)

 • Educació

 • Laboral

 • Social

 • Cultural

AVALUACIÓ I REQUISTIS CERTIFICACIÓ:

 

Avaluació continuada tant de la part teòrica com de la pràctica de la Llengua de Signes, la qual inclou:

 • Assistencia minima de 80%  

 • Participació activa i positiva les activitats presentades..

 

Observació:

En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa.