En marxa la 3a edició del Premi de Foment de la Llengua de Signes Catalana