"Peixos: La pel·lícula", la primera gran producció en LSC de la història