top of page

Política Lingüística publica el 'Vocabulari bàsic de la COVID-19 en LSC', amb 137 termes signats

La Direcció General de Política Lingüística posa a l’abast de la comunitat signant i de tota la ciutadania un total de 137 termes que integren el Vocabulari bàsic de la COVID-19 en LSC (llengua de signes catalana). Aquests termes es poden trobar al web de llengua catalana en forma de vídeos, que mostren com es realitza el signe corresponent en LSC. Els vídeos presenten una versió signada en LSC amb una configuració i execució bàsiques, per tal que puguin servir de referència a tothom. Per a la seva elaboració s’ha comptat amb l’entitat Artistes Sords Units (ASU).


El Vocabulari bàsic de la COVID-19 en LSC integra tant termes mèdics (càrrega viral, coronavirus associat a la MERS, hidroxicloraquina, reacció en cadena per la polimerasa) com aquells vinculats a l’àmbit de la prevenció i la gestió d’aquesta pandèmia (atenció al dol, distància de seguretat, tossir al colze a l'avantbraç, ús responsable dels serveis sanitaris, etc.). Es pot accedir al contingut a través de la llista de reproducció amb els 137 termes, buscant un mot o expressió en la llista ordenada alfabèticament o bé utilitzant el cercador de la pàgina.


La primera edició del vocabulari es va publicar al mes d’abril i estava integrada per 39 termes en LSC relacionats amb la pandèmia del coronavirus, en una selecció feta a partir del diccionari Terminologia de la COVID-19 del TERMCAT. Era una eina de caràcter bàsic per donar resposta a les primeres necessitats comunicatives en LSC sobre aquesta pandèmia i se centrava en les expressions d’ús freqüent en els missatges institucionals de prevenció i gestió en la crisi del coronavirus.


A l’edició actual s’hi han afegit 98 termes, de caràcter mèdic i científic, amb l’objectiu que el conjunt de la terminologia bàsica relacionada amb el coronavirus també estigui disponible per a la comunitat signant. Per establir les configuracions en LSC dels signes vinculats a la pandèmia s’ha comptat amb una persona sorda com a model signant nadiu en LSC i el suport d’una persona sorda experta en LSC, Santiago Frigola. La incorporació dels nous termes ha tingut l’assessorament científic dels doctors Conxita Leal i Martin Galdín, coneixedors de l’LSC i de les necessitats comunicatives de les persones sordes signants. La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) n’ha fet l’assessorament per als termes de caràcter no estrictament mèdic.


Política Lingüística preveu futures actualitzacions del Vocabulari bàsic de la COVID-19 en LSC a partir dels treballs d’ampliació del diccionari Terminologia de la COVID-19, elaborat pel TERMCAT amb la col·laboració del Departament de Salut. D’aquesta manera, la terminologia relacionada amb la pandèmia està disponible en llengua de signes catalana, així com en català, aranès i castellà, a més de comptar amb equivalències amb altres llengües.


El Vocabulari bàsic de la COVID-19 en llengua de signes catalana s’afegeix a l’oferta lexicogràfica al servei de la comunitat signant elaborada per Política Lingüística: el Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana, que compta amb més de 1.460 termes de llenguatge general.

73 visualizaciones0 comentarios

Comentarios


bottom of page