Política Lingüística publica el 'Vocabulari bàsic de la COVID-19 en LSC', amb 137 termes signats