Trasllat a la nova seu social

Des fundació l'any 2015 fins maig de 2021, ocupaba el despat