Calendari acadèmic del curs 2021/22

INTRODUCCIÓ BÀSICA A LA COMUNICACIÓ EN LLENGUA DE SIGNES CATALANA (30 h.)

SEGÜENTS EDICIONS: 

 • Dates de inici i final del curs: Del 15 de febrer al 31 de març de 2022

 • Dates de inici i final del curs: Del 1 d'abril al 14 de maig de 2022

 • Dates de inici i final del curs: Del 15 de maig al 30 de juny de 2022

 • Dates de inici i final del curs: Del 1 de juliol al 14 d'agost de 2022

 • Dates de inici i final del curs: Del 15 d'agost al 14 de setembre de 2022

CURS DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA (120 h.).  SEMINTENSIU 

 • Per a grups de nivells: 

  • ​Nivell inicial A1

  • Nivell básic A2

  • Nivel elemental B1

  • Nivell intermedi B2

SEGÜENTS EDICIÓNS: 

 • Dates de inici i final del curs: Del 7 de gener al 18 d'abril de 2022

 • Dates de inici i final del curs: Del 19 d'abril al 31 de juliol de 2022

CURS DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA (100 h.). INTENSIU 

 • Unica edició per l'estiu: Data de inici i final del curs: Del 1 de juny al 31 de juliol de 2022

 • Per a grups de nivells: 

  • ​Nivell inicial A1

  • Nivell básic A2

  • Nivel elemental B1

  • Nivell intermedi B2

CURS DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA (120 h.). ORDINARI

 • Unica edició: Data de inici i final del curs: Del 18 d'octubre de 2022 al 29 de maig de 2023 (provisional)

 • Per a grups de nivells: 

  • ​Nivell inicial A1

  • Nivell básic A2

  • Nivel elemental B1

  • Nivell intermedi B2

  • Nivell suficiència C1