top of page

Equip docents

  • Coordinador, tècnic superior en mediació comunicaótiu  i gestor de la plataforma Moodle:  Daniel Buñuelo Guerrero

  • Docents de LSC:   Héctor Caballero, Joan Manuel Monterde i Alexandra Sanchis

  • Col·laboradors externs:   Inmaculada Nogués López i Marisol Muñiz

Clica en la següent imatge cada docent de nostre equip (en total 5): breu curriculum​ i experiencia docent

bottom of page