Nivell elemental: B1
Llengua de Signes Catalana

120 hores

Properes edicions: semintensiu del 12/09 al 31/12/2020

ordinari del 18/10/20 al 21/05/21

El cost del curs és de 240€. El pagament pot fer-se al comptat o fraccionat, però cal que el curs estigui abonat abans de l'inici del curs. Seguir el primer pas a pròces d'inscripció i segon pas a la matriculació, en la següent enllaços:

OBJECTIUS

Els objectius concrets d'aquesta formació inicial de 120 hores són els següents:​

 • Augmentar el coneixement de la lingüística, el domini i l’habilitat de la comunicació en Llengua de Signes Catalana (LSC).

 • Aprendre les estructures de nivell avançat i d’ús molt freqüent de les diferents situacions comunicatives, per aconseguir ser competent a nivell d’expressió signada.

 • Aprofundir els lèxics específics, metàfores i expressions de la LSC.

 • Aconseguir una comunicació signada efectiva.

 • Participar en el debat sobre la realitat social de la Comunitat Sorda i Sordcega (ampliació) per tal de conèixer-la i prendre’n consciència de la seva situació en la societat actual.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Aquest curs elemental té per objectiu que les persones que ja s’han iniciat en l’aprenentatge de la Llengua de Signes Catalana, adquireixin noves habilitats comunicatives que els permetin assolir un nou grau de coneixement d’aquesta llengua. 

És un curs adreçat a persones que ja coneixen o han obtingut els nivells A1 i A2 i volen continuar avançant en el coneixement de la LSC. 

En aquest nivell, s’assoliran noves habilitats lingüístiques i es desenvoluparan les habilitats de comprensió visual, expressió i producció signada d’aquesta llengua, de manera que els permeti actuar de forma avançada en situacions comunicatives quotidianes. Igualment, aprendran a utilitzar diferents estratègies comunicatives, per actuar en situacions poc previsibles. 

METODOLOGIA
 • Metodologia online sobre la plataforma Moodle.

 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge i els fòrums virtuals.

 • Tutorització en línia.

 • Orientació del procés d'aprenentatge al llarg de tot el curs.

 • Atenció personalitzada de consultes.

 • Interacció grupal en directe de l'aplicació Zoom

DESTINÀTARIS

Cal que la persona inscrita hagi cursat prèviament el nivell A2 o el primer o segon curs de CFGS Mediació Comunicatiu i/o antic de CFGS Interpretació de Llengua de Signes, i grau universitaria de UPF. Si el nivell A1 ha estat cursat en una altra entitat afiliada per FESOCA, centre educatiu de CFGS o UPF, caldrà presentar certificat d’aquests estudis abans de la matriculació.

 

D’altra banda, si una persona es vol inscriure directament en el nivell B1, sense haver cursat el nivell anterior, A2, i al·legant que té el nivell suficient per a fer-ho, el personal docent de la nostra entitat examinarà si es disposa del nivell suficient per a inscriure’s directament en el curs B1.

 

Tot i ser un curs online, es tindrà en compte el perfil de la persona inscrita, depenent de les necessitats de cadascú. 

 

És especialment apte per a

 • Personal docent de qualsevol nivell educatiu.

 • Persones vinculades a l'àmbit de la Comunitat Sorda i Sordceguesa: logopedes, psicòlegs, pedagogs, personal directiu d'escoles d'agrupament, etc.

 • Personal que treballa en l'àmbit sanitari, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que treballen dins l'àmbit social, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que ja han estudiat LSC fa temps, poden reciclar, practicar i actualitzar la LSC.

 • Familiars de Persones Sordes i Persones Sordceguesa.

 • Amics de Persones Sordes i Persones Sordceguesa.

 • etc.

AVALUACIÓ I REQUISTIS CERTIFICACIÓ:

 

Avaluació continuada tant de la part teòrica com de la pràctica de la Llengua de Signes, la qual inclou:

 • Realització del 100% de les activitats proposades i presentades.

 • Valoració positiva de les activitats presentades.

 • Participació activa i positiva en el fòrum i interacció grupal del curs i en les pràctiques de comunicació en LSC efectuades online.

 

Observació:

En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa.

CONTINGUTS TEMÀTICS

En la nostra societat inclusiva, cal disposar d’eines que permetin que els professionals puguin exercir la seva tasca de la forma més adient possible atenent al perfil comunicatiu de les persones a la que es dirigeixen i sobre les quals recau el seu treball.

 

Per això dividirem el curs en quatre blocs diferents:

 1. Bloc de lèxic en LSC

 2. Bloc de gramàtica en LSC

 3. Bloc d’expressió corporal aplicada a la LSC

 4. Bloc de la Comunitat Sorda

 

De forma detallada:

 

1. Bloc de lèxic en LSC (temaris)

 • Convidar uns amics

 • El medi ambient

 • Reunió de veïns

 • Estem envoltats de cultura

 • Practicar l'esport

 • Quan anava a l'escola

 • Som el mengem

 • Paperassa administrativa

 • Emergències i urgències

 • Crear un propi negocio

2. Bloc de gramàtica en LSC

 • Tipus d’oracions i l’us de l’estructura (domini)

 • La temporalitat

 • Verbs concordança. Domini

 • La quantificació. Domini

 • Regles de la conversa

 • Regles de la narració

 • Regles de l’argumentació

 • Regles de discusos

 • Els classificadors. Domini.

 • Els nombres com a morfema

 • Espai visual i topografic 

 • Expressions idiomàtiques i metafores

3. Bloc d’expressió corporal aplicada a la LSC

 • Comunicant amb el cos. Habilitat

 • Expressió facial. Simultaneïtat amb les mans i el cos

 • Comunicació i ús de l’espai. Domini

 • Coordinació i segmentació de les extremitats superiors: dits, mans i braços. 

 • Alternança i simultaneïtat

 • Discriminació Visual

 • Memòria Visual

4. Bloc de coneixements teòrics sobre la Comunitat Sorda i Sordcega.

 • Aspectes socioculturals de les persones sordes i sordcegues.

© 2019 per AUELS. Creat amb maimserveis.com

 • Facebook icono social
 • Icono social Twitter
 • Icono social Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now