EL PROCÉS D'INSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ

ES FARÀ DE LA SEGÜENT MANERA:


1. Fes la PREINSCRIPCIÓ en el botó (link). 

 

 

 

 

2. Com es fa el PAGAMENT mitjançant transferència o ingrés bancari.

El cost del curs és depen del curs, els quals s’ingressaran en el núm. de compte bancari següent: 

 

La Caixa Bank:    ES95-2100-1401-7802-0020-6036

 

indicant en el concepte: el nom i cognoms + Nom del curs/grup (veure en la següent llista) + (mes d'inici del curs):

 • Introducció LSC 30h. (un mes i mig)

 • A1/ ordinari (tot l'any)

 • A1/ semintensiu (quatrimestral)

 • A1/ intensiu (estiu)

 • A2/ ordinari (tot l'any)

 • A2/ semintensiu (quatrimestral)

 • A2/ intensiu (estiu)

 • B1/ ordinari (tot l'any)

 • B1/ semintensiu (quatrimestral)

 • B1/ intensiu (estiu)

 • B2/ ordinari (tot l'any)

 • B2/ semintensiu (quatrimestral)

 • B2/ intensiu (estiu)

 • Psicosociologia CS (intenstiu estiu)

 • COP metodologia (intensiu estiu)

 

No acceptarem cap persona inscrita que no hagi abonat l'import del curs i es seguirà estrictament l’ordre de pagament per a considerar correcte la inscripció.


3. Envia el justificant bancari escanejat o en format fotografia a auels.formacio@gmail.com

4. L'últim dia de matriculació sempre serà el dia anterior a l'inici del curs. Totes les edicions previstes per al curs acadèmic.

5. En el cas que la persona inscrita hagi abonat l'import de la matrícula del curs i ja no quedi disponible cap plaça, se li donarà l'opció preferent d'inscriure's en la següent edició que desitgi o el retorn de l'impor pagat. De tota manera, tan aviat com quedi ple el grup, es publicarà l'avís al blog del curs.


 

BONIFICACIONS DE L’IMPORT DEL CURS

 

 • Totes les persones sòcies de l’entitat Associació d’Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes - AUELS- tindran un 15% de descompte a l’import del curs.

 • Aquelles persones que hagin iniciat el curs telemàtic i desitgin fer-se sòcies de l’entitat Associació d’Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes -AUELS-, tindran 10€ de descompte de la tarifa normal de soci usuari. El cost de ser soci anual és de 30€ i amb el descompte quedaria en 20€ anuals.

 • Les persones que hagin realitzat algun curs d'AUELS, o l’estiguin cursant en aquell moment,… que també desitja inscriure’s en algun dels cursos, obtindrà un descompte de 10% en el següent curs en el qual s’inscrigui.

 • Les persones sordes interessades en la formació, podran demanar de forma personal i individual les Ajudes PUA que ofereix anualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. En concret, l'ítem 998 que fa referència a les ajudes per a l'aprenentatge de la Llengua de Signes. 

 • Les ajudes PUA seran gestionades directament per la persona interessada al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

 

 

Per a sol·licitar qualsevol de les bonificacions, cal presentar la documentació requerida. 

 

En cas contrari, no s'aplicarà.

Qualsevol dubte al respecte, envieu mail a auels.formacio@gmail.com.


RENÚNCIA A LA MATRICULACIÓ

● Un cop les persones inscrites i matriculades en el curs hagin iniciat la formació, només es retornaran els diners de la matrícula en casos de força major que impedeixin poder seguir amb el curs. En aquest cas, caldrà notificar-ho per escrit amb un mail a auels.formacio@gmail.com, indicant els motius i presentant un justificant que demostri la veracitat de la situació.

● Els alumnes que per algun motiu personal no puguin seguir amb el curs, tindran l’opció d’aturar-lo en el mòdul que estiguin en aquell moment i reiniciar-lo en la següent edició del curs, sense haver de tornar a fer cap pagament. Aquest cas només es concedirà una vegada.

● D’altra banda, aquelles persones que decideixin per voluntat pròpia deixar la formació, no tindran dret a demanar ni percebre cap reemborsament de la matrícula pagada, ni en quantitat total ni parcial.

● Aquells alumnes que durant un mínim de 2 mòduls consecutives no presentin cap treball i no contactin amb el tutor del curs mitjançant correu electrònic, es consideraran baixa automàtica ja que al tractar-se d’un curs telemàtic, la presentació periòdica de les activitats establertes és l’indicador del seguiment del curs.

 

 

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ.

De 15 de desembre de 2019 al 14 de gener de 2020 (OBERTA MATRICULA fins a les 18h del dia 14 de desembre)

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 0553213 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2017/43

Preu:

60€

De 21 d'octubre de 2019 al 10 de maig de 2020 (TANCAT MATRICULA)

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 0773213 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2018/41

Preu:

240€

De 7 de gener al 19 d'abril de 2020 (OBERTA MATRICULA fins a les 18h del dia 6 de gener)

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 0713213 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2017/42

Preu:

240€

De 21 d'octubre de 2019 al 10 de maig de 2020 (TANCAT MATRICULA)

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 0763213 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2018/40

Preu:

240€

De 7 de gener al 19 d'abril de 2020 (OBERTA MATRICULA fins a les 18h del dia 6 de gener)

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 0653213 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2018/41

Preu:

240€

De 12 de setembre de 2019 al 10 de maig de 2020 (TANCAT MATRICULA)

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 0793213 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2017/43

Preu:

240€

De 7 de gener al 19 d'abril de 2020 (OBERTA MATRICULA fins a les 18h del dia 6 de gener)

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 0623213 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2017/43

Preu:

240€

De 21 d'octubre de 2019 al 10 de maig de 2020 (TANCAT MATRICULA)

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 0783213 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2017/42

Preu:

240€

De 7 de gener al 19 d'abril de 2020 (OBERTA MATRICULA fins a les 18h del dia 6 de gener)

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 0743213 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2017/43

Preu:

240€

 
 
 
 

© 2019 per AUELS. Creat amb maimserveis.com

 • Facebook icono social
 • Icono social Twitter
 • Icono social Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now