Ultima hora de places actuals dels cursos: 

 • A1 (ordinari): queden 4

 • A1 (semintensiu): queden 8

 • Introducció de 30h: queden 1

 • A2, B1 I B2 (sobren places disponibles)

 

No acceptarem cap persona inscrita que no hagi abonat prèviament l'import del curs i es seguirà estrictament l'ordre de pagament per a considerar correcte la inscripció.

 

Un cop exhaurides les places, es tancarà la matriculació i no es crearan, ni s'ampliaran, grups del mateix nivell.

 

No hi haurà una llista d'espera perquè, tot i haver-hi baixes, no es produirà cap canvi en les places per tal que l'organització no es vegi afectada: tràmits pels reconeixements, pla de treball dels docents...

1er pas

Preinscripció

2on pas

Matrículació

3er pas

Enviament

4rt pas

Confirmació

EL PROCÉS D'INSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ

ES FARÀ DE LA SEGÜENT MANERA:


1. Fes la PREINSCRIPCIÓ en el botó (link). 

 

 

2. Com es fa el PAGAMENT mitjançant transferència o ingrés bancari.

El cost del curs és depen del curs, els quals s’ingressaran en el núm. de compte bancari següent: 

 

La Caixa Bank:    ES95-2100-1401-7802-0020-6036

indicant en el concepte: el nom i cognoms + Nom del curs/grup (veure en la següent llista) + (mes d'inici del curs):

 • Taller de conversació LSC (quatrimestral)

 • Introducció LSC 30h. (un mes i mig)

 • A1/ ordinari (tot l'any)

 • A1/ semintensiu (quatrimestral)

 • A1/ intensiu (estiu)

 • A2/ ordinari (tot l'any)

 • A2/ semintensiu (quatrimestral)

 • A2/ intensiu (estiu)

 • B1/ ordinari (tot l'any)

 • B1/ semintensiu (quatrimestral)

 • B1/ intensiu (estiu)

 • B2/ ordinari (tot l'any)

 • B2/ semintensiu (quatrimestral)

 • B2/ intensiu (estiu)

 • Psicosociologia CS (intenstiu estiu)

 • COP metodologia (intensiu estiu)

 • Introducción LSE 30h. (un mes i mig)


3. ENVIAMENT COMPROVANT DE PAGAMENT:

 

Un cop hagis fet la transferència o ingrés per al pagament de la teva matrícula, cal que ens enviïs còpia del justificant bancari a auels.formacio@gmail.com 

 

Pots enviar el document en format PDF, JPEG, PNG o simplement una fotografia feta des del teu mòbil.

 

Assegura't de que en el document que ens envies hi apareix el teu nom i cognoms, el curs en el qual t'inscrius i pel qual fas el pagament, i en quin mes comença la formació que t'interessa.

No podem adquirir el compromís de reserva de places en les diferents formacions si no hi ha el pagament previ de la matrícula.

L'últim dia de matriculació sempre serà tres dies anteriors a l'inici del curs. Totes les edicions previstes per al curs acadèmic

 

4. CONFIRMACIÓ DE RECEPCIÓ DE PAGAMENT i COMUNICACIÓ:

 

Si passades 72 hores del teu pagament, encara no t'hem confirmat la recepció de l'import, envia'ns un mail per avisar-nos.

En el moment que rebis la nostra confirmació de la recepció del pagament, automàticament quedaràs inscrit/inscrita en la formació.

 

Un a tres dies abans de inici el curs, t'enviarem un missatge per a comunicar-t'ho i instruccions d'accés a la plataforma online del curs.

En el cas que la persona inscrita hagi abonat l'import de la matrícula del curs i ja no quedi disponible cap plaça, se li donarà l'opció preferent d'inscriure's en la següent edició que desitgi o el retorn de l'impor pagat. De tota manera, tan aviat com quedi ple el grup, es publicarà l'avís a la web del curs.


 

BONIFICACIONS i DESCOMPTES DE L’IMPORT DEL CURS

 • Totes les persones sòcies de l’entitat Associació d’Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes - AUELS- tindran un 15% de descompte a l’import del curs.

 • Aquelles persones que hagin iniciat el curs telemàtic i desitgin fer-se sòcies de l’entitat Associació d’Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes -AUELS-, tindran 10€ de descompte de la tarifa normal de soci usuari. El cost de ser soci anual és de 30€ i amb el descompte quedaria en 20€ anuals.

 • Les persones que hagin realitzat algun curs organitza per AUELS, obtindrà un descompte de 10% en el següent curs en el qual s’inscrigui.

 • Les persones sordes interessades en la formació, podran demanar de forma personal i individual les Ajudes PUA que ofereix anualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. En concret, l'ítem 998 que fa referència a les ajudes per a l'aprenentatge de la Llengua de Signes. 

 • Les persones sordes interessades en la formació, podran un descompte de 10% només per a cursos de nivells A1 a C2 i psicosociologia de la comunitat sorda.

 • Les ajudes PUA seran gestionades directament per la persona interessada al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

RENÚNCIA MATRICULACIÓ

 

 

Els alumnes que no respectin els terminis d’entrega, no presentin cap treball durant els primers cinc mòduls, i no contactin amb el tutor del curs mitjançant correu electrònic per explicar les seves circumstàncies personals, es consideraran baixa automàtica i definitiva ja que al tractar-se d’un curs telemàtic, la presentació periòdica de les activitats establertes és un requisit indispensable i l’indicador del seguiment del curs. Es bloquejarà el seu accés al curs i no tindran cap dret a demanar ni percebre cap reemborsament de la matrícula pagada, ni en quantitat total ni parcial.

Aquells alumnes que durant un màxim d’un mes, després de l’inici del curs, encara no hagin presentat cap treball ni hagin contactat amb el tutor del curs mitjançant correu electrònic per explicar els motius personals es considerarà baixa però tindran l’opció de desar la seva plaça i començar de nou el curs en la següent edició. Aquest cas només es concedirà una vegada. Al tractar-se d’un curs telemàtic la presentació periòdica de les activitats establertes és un requisit indispensable i l’indicador del seguiment del curs. No tindran cap dret a demanar ni a percebre cap reemborsament de la matrícula pagada, ni en quantitat total ni parcial.

Els alumnes que per algun motiu personal no puguin continuar amb el curs, tindran l’opció d’aturar-lo  en el mòdul que estiguin fent en aquell moment i reiniciar-lo en la següent edició del curs sense haver de fer cap pagament. Aquest cas només es concedirà una vegada i sempre que es realitzi dins  el curs acadèmic o any natural.

D’altra banda, aquelles persones que decideixin per voluntat pròpia deixar la formació, no tindran cap dret a demanar ni percebre cap reemborsament de la matrícula pagada, ni en quantitat parcial o total. 

Si l’alumne no ha realitzat totes les activitats però ha assolit el nivell desitjat s’ha de posar en contacte amb el seu professor per aplaçar els mòduls que li falten fer (un màxim de 4). Podrà finalitzar el curs de forma gratuïta sempre que sigui dins del mateix any acadèmic. Serà el professor qui valorarà si les causes del aplaçament estan justificades.

Si l’alumne no assoleix el nivell requerit i suspèn el curs podrà repetir-lo el mateix any o al següent curs acadèmic, abonant la meitat del seu import.

INTRODUCCIÓ A LA COMUNICACIÓ EN LLENGUA DE SIGNES 30h.

De 1 de novembre al 15 desembre de 2020 MATRICULA OBERTA

Formació reconeguda del Departament d'Educació: REC 0873213 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2017/43

Preu:

60€

NIVELL BÀSIC A2 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA. 120h

De 18 d'octubre de 2020 al 21 de maig de 2021 MATRICULA OBERTA

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 1073213

 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2018/41

Preu:

240€

NIVELL INTERMEDI B1 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA. 120h

De 7 de gener al 18 d'abril de 2021 MATRICULA OBERTA

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 1013213

 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2017/42

Preu:

240€

INTRODUCCIÓN BÁSICA A LA COMUNICACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE) 30h Próximamente

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament (pendent en procès)

 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: (pendent en procès)

Preu:

70€

NIVELL INICIAL A1 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA. 120h

De 18 d'octubre de 2020 al 21 de maig de 2021 MATRICULA OBERTA

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 01063213

 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2018/40

Preu:

240€

NIVELL BÀSIC A2 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA. 120h

De 7 de gener al 18 d'abril de 2021 MATRICULA OBERTA

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 0983213

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2018/41

Preu:

240€

NIVELL AVANÇAT B2 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA. 120h

De 18 d'octubre de 2020 al 21 de maig de 2021 MATRICULA OBERTA

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 1093213 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2017/43

Preu:

240€

PSICOSOCIOLOGIA DE LA COMUNITAT SORDA.

De 1 al 31 de juliol de 2021  MATRICULA OBERTA

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 1143213

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2017/43

Preu:

100€

NIVELL INICIAL A1 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA. 120h

De 7 de gener al 18 d'abril de 2021 MATRICULA OBERTA

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 0953213 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2018/40

Preu:

240€

NIVELL INTERMEDI B1 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA. 120h

De 18 d'octubre de 2020 al 21 de maig de 2021 MATRICULA OBERTA

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 1083213

 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2017/42

Preu:

240€

NIVELL AVANÇAT B2 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA. 120h

De 7 de gener al 18 d'abril de 2021 MATRICULA OBERTA

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 1043213

 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2017/43

Preu:

240€

METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ I ESTRATÈGIES....

De 1 al 31 de juliol de 2021 MATRICULA OBERTA

Formació reconeguda del Departament d'Ensenyament: REC 1153213

 

Formació reconeguda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: FISS/2017/43

Preu:

100€

 
 
 
 
 

© 2019 per AUELS. Creat amb maimserveis.com

 • Facebook icono social
 • Icono social Twitter
 • Icono social Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now