Ultima hora de la situació places actuals dels cursos: 

 • Introducció de 30h (edició de novembre 2021): places disponibles

 • Ordinari de LSC nivells A1 a C1 120h (octubre de 2021 al maig de 2022): places disponibles

 • Semintensiu de LSC nivells A1 a B2 120h (gener-abril de 2022): places disponibles

 

No acceptarem cap persona inscrita que no hagi abonat prèviament l'import del curs i es seguirà estrictament l'ordre de pagament per a considerar correcte la inscripció.

 

Un cop exhaurides les places, es tancarà la matriculació i no es crearan, ni s'ampliaran, grups del mateix nivell (nivells A2, B1, B2 i C1).

 

No hi haurà una llista d'espera perquè, tot i haver-hi baixes, no es produirà cap canvi en les places per tal que l'organització no es vegi afectada: tràmits pels reconeixements, pla de treball dels docents...

1er pas

Preinscripció

2on pas

Matrículació

3er pas

Enviament

4rt pas

Confirmació

EL PROCÉS D'INSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ

ES FARÀ DE LA SEGÜENT MANERA:


1. Fes la PREINSCRIPCIÓ en el botó (link). 

 

 

2. Com es fa el PAGAMENT mitjançant transferència o ingrés bancari.

El cost del curs és depen del curs, els quals s’ingressaran en el núm. de compte bancari següent: 

 

La Caixa Bank:    ES95-2100-1401-7802-0020-6036

En cas voler el pagament de targeta, poden demanar email a auels.formacio@gmail.com i enviara un enllaç a

el teu email i SMS, per continuar el procediment de pagament via targeta virtual.

indicant en el concepte: el nom i cognoms + Nom del curs/grup (veure en la següent llista) + (mes d'inici del curs):

 • Taller de conversació LSC (quatrimestral)

 • Introducció LSC 30h. (un mes i mig)

 • A1/ ordinari (tot l'any)

 • A1/ semintensiu (quatrimestral)

 • A1/ intensiu (estiu)

 • A2/ ordinari (tot l'any)

 • A2/ semintensiu (quatrimestral)

 • A2/ intensiu (estiu)

 • B1/ ordinari (tot l'any)

 • B1/ semintensiu (quatrimestral)

 • B1/ intensiu (estiu)

 • B2/ ordinari (tot l'any)

 • B2/ semintensiu (quatrimestral)

 • B2/ intensiu (estiu)

 • C1/ordinari (tot l'any)

 • Psicosociologia CS (intenstiu estiu)

 • COP metodologia (intensiu estiu)

 • Taller LSC (bimensual)


3. ENVIAMENT COMPROVANT DE PAGAMENT:

 

Un cop hagis fet la transferència o ingrés per al pagament de la teva matrícula, cal que ens enviïs còpia del justificant bancari a auels.formacio@gmail.com 

 

Pots enviar el document en format PDF, JPEG, PNG o simplement una fotografia feta des del teu mòbil.

 

Assegura't de que en el document que ens envies hi apareix el teu nom i cognoms, el curs en el qual t'inscrius i pel qual fas el pagament, i en quin mes comença la formació que t'interessa.

No podem adquirir el compromís de reserva de places en les diferents formacions si no hi ha el pagament previ de la matrícula.

L'últim dia de matriculació sempre serà tres dies habils anteriors a l'inici del curs. Totes les edicions previstes per al curs acadèmic

 

4. CONFIRMACIÓ DE RECEPCIÓ DE PAGAMENT i COMUNICACIÓ:

 

Si passades 72 hores del teu pagament, encara no t'hem confirmat la recepció de l'import, envia'ns un mail per avisar-nos.

En el moment que rebis la nostra confirmació de la recepció del pagament, automàticament quedaràs inscrit/inscrita en la formació.

 

Un a tres dies abans de inici el curs, t'enviarem un missatge per a comunicar-t'ho i instruccions d'accés a la plataforma online del curs.

En el cas que la persona inscrita hagi abonat l'import de la matrícula del curs i ja no quedi disponible cap plaça, se li donarà l'opció preferent d'inscriure's en la següent edició que desitgi o el retorn de l'impor pagat. De tota manera, tan aviat com quedi ple el grup, es publicarà l'avís a la web del curs.


 

BONIFICACIONS i DESCOMPTES DE L’IMPORT DEL CURS

 • Totes les persones sòcies de l’entitat Associació d’Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes - AUELS- tindran un 15% de descompte a l’import del curs.

 • Aquelles persones que hagin iniciat el curs telemàtic i desitgin fer-se sòcies de l’entitat Associació d’Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes -AUELS-, tindran 10€ de descompte de la tarifa normal de soci usuari. El cost de ser soci anual és de 30€ i amb el descompte quedaria en 20€ anuals.

 • Les persones que hagin realitzat algun curs organitza per AUELS, obtindrà un descompte de 10% en el següent curs en el qual s’inscrigui.

 • Les persones sordes interessades en la formació, podran demanar de forma personal i individual les Ajudes PUA que ofereix anualment el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. En concret, l'ítem 998 que fa referència a les ajudes per a l'aprenentatge de la Llengua de Signes. 

 • Les persones sordes interessades en la formació, podran un descompte de 10% només per a cursos de nivells A1 a C2 i psicosociologia de la comunitat sorda.

 • Les ajudes PUA seran gestionades directament per la persona interessada al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

 • En cas volen repetir el curs organizat pel l'AUELS, obtindra 50% descompte

 • Altres descomptes no apliquem els nostres cursos: bonificacions d'empreses, docents, usuaris de l'XTEC, familia numerosa, discapacitats (excepte persones sordes i sordcgues), etc.

 • Els descomptes no acumulades el pagament de matriculació.

RENÚNCIA MATRICULACIÓ

 

 

Els alumnes que no respectin els terminis d’entrega, no presentin cap treball durant els primers cinc mòduls (nivells A1 a C2), i no contactin amb el tutor del curs mitjançant correu electrònic per explicar les seves circumstàncies personals, es consideraran baixa automàtica i definitiva ja que al tractar-se d’un curs telemàtic, la presentació periòdica de les activitats establertes és un requisit indispensable i l’indicador del seguiment del curs. Es bloquejarà el seu accés al curs i no tindran cap dret a demanar ni percebre cap reemborsament de la matrícula pagada, ni en quantitat total ni parcial.

Aquells alumnes que durant un màxim d’un mes, després de l’inici del curs, encara no hagin presentat cap treball ni hagin contactat amb el tutor del curs mitjançant correu electrònic per explicar els motius personals es considerarà baixa però tindran l’opció de desar la seva plaça i començar de nou el curs en la següent edició. Aquest cas només es concedirà una vegada. Al tractar-se d’un curs telemàtic la presentació periòdica de les activitats establertes és un requisit indispensable i l’indicador del seguiment del curs. No tindran cap dret a demanar ni a percebre cap reemborsament de la matrícula pagada, ni en quantitat total ni parcial.

Els alumnes que per algun motiu personal no puguin continuar amb el curs, tindran l’opció d’aturar-lo  en el mòdul que estiguin fent en aquell moment i reiniciar-lo en la següent edició del curs sense haver de fer cap pagament. Aquest cas només es concedirà una vegada i sempre que es realitzi dins  el curs acadèmic o any natural.

D’altra banda, aquelles persones que decideixin per voluntat pròpia deixar la formació no tindran cap dret a demanar ni percebre cap reemborsament de la matrícula pagada, ni en quantitat parcial o total. 

Si l’alumne no ha realitzat totes les activitats però ha assolit el nivell desitjat s’ha de posar en contacte amb el seu professor per aplaçar els mòduls que li falten fer (un màxim de 4). Podrà finalitzar el curs de forma gratuïta sempre que sigui dins del mateix any acadèmic. Serà el professor qui valorarà si les causes del aplaçament estan justificades.

Si l’alumne no assoleix el nivell requerit i suspèn el curs podrà repetir-lo el mateix any o al següent curs acadèmic, abonant la meitat del seu import.

30 lsc.png

INTRODUCCIÓ A LA COMUNICACIÓ EN LLENGUA DE SIGNES 30h.

De 1 de novembre al 14 de desembre de 2021 Modalitat online

Formació reconeguda del Departament d'Educació: REC 1173213 

Formació reconeguda del Departament de Drets Socials: FISS/2017/43

Preu:

60€

A2 ordinari.png

NIVELL BÀSIC A2 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA. 120h

De 18 d'octubre de 2021 al 29 de maig de 2022 Modalitat online

Formació reconeguda del Departament d'Educació: REC1363213

 

Formació reconeguda del Departament de Drets Socials: FISS/2018/41

Preu:

240€

B1 SEMINTENSIU.png

NIVELL INTERMEDI B1 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA. 120h

De 7 de gener al 18 d'abril de 2022 Modalitat online

Formació reconeguda del Departament d'Educació: REC1303213 

Formació reconeguda del Departament de Drets Socials: FISS/2017/42

Preu:

240€

NIVELL SUFICIÈNCIA C1 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA 120h.

 

De 18 d'octubre de 2021 al 29 de maig de 2022. Modalitat online

Formació reconeguda del Departament d'Educació: REC1433213

 

Formació reconeguda del Departament de Drets Socials: FISS/2021/040

Preu:

240€

A1 ordinari.png

NIVELL INICIAL A1 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA. 120h

De 18 d'octubre de 2021 al 29 de maig de 2022 Modalitat online

Formació reconeguda del Departament d'Educació: REC1353213

Formació reconeguda del Departament de Drets Socials: FISS/2018/40

Preu:

240€

A2 semintensiu.png

NIVELL BÀSIC A2 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA. 120h

De 7 de gener al 14 d'abril de 2022 Modalitat online

Formació reconeguda del Departament d'Educació: REC1273213

Formació reconeguda del Departament de Drets Socials: FISS/2018/41

Preu:

240€

b2 ordinari.png

NIVELL AVANÇAT B2 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA. 120h

De 18 d'octubre de 2021 al 29 de maig de 2022 Modalitat online

Formació reconeguda del Departament d'Educació: REC1383213  

Formació reconeguda del Departament de Drets Socials: FISS/2017/43

Preu:

240€

taller de conversa.png

TALLER DE CONVERSA EN LLENGUA DE SIGNES CATALANA INICIAL (12h)

Del 6 de novembre al 18 de desembre de 2021. Modalitat online o semipresencial.

Formació reconeguda del Departament d'Educació (pendent de procès): 

Formació reconeguda del Departament de Drets Socials:   FISS/2021/042

Preu:

80€

A1 LSC.png

NIVELL INICIAL A1 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA. 120h

De 7 de gener al 18 d'abril de 2022 Modalitat online

Formació reconeguda del Departament d'Educació: REC 1243213 

Formació reconeguda del Departament de Drets Socials: FISS/2018/40

Preu:

240€

b1 ordinari.png

NIVELL INTERMEDI B1 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA. 120h

De 18 d'octubre de 2021 al 29 de maig de 2022 Modalitat online

Formació reconeguda del Departament d'Educació: REC1373213

Formació reconeguda del Departament de Drets Socials: FISS/2017/42

Preu:

240€

b2 semintensiu.png

NIVELL AVANÇAT B2 DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA. 120h

De 7 de gener al 18 d'abril de 2022 Modalitat online

Formació reconeguda del Departament d'Educació: REC1343213 

Formació reconeguda del Departament de Drets Socials: FISS/2017/43

Preu:

240€

METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ I ESTRATÈGIES....

De 25 de juny al 31 de juliol de 2022. Modalitat online

Formació reconeguda del Departament d'Educació: REC1453213

 

Formació reconeguda del Departament de Drets Socials: FISS/2017/43

Preu:

100€