El Servei 061 CatSalut Respon accessible des d’ara també en llengua de signes catalana (LSC)