top of page

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, presideix el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana

El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana es va reunir ahir, presidit per la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, i acompanyada per la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, vicepresidenta del Consell.
En aquest Ple hi han participat com a membres per primera vegada un vocal en representació de les persones sordcegues de Catalunya i un en representació del Departament de Salut, d’acord amb la modificació de composició del Consell, impulsada per la Direcció General de Política Lingüística, i aprovada pel Decret 268/2019, de 17 de desembre de 2019. S’hi incorpora l’Associació de Sordcecs de Catalunya (ASOCIDECAT); s’estima que actualment a Catalunya hi ha unes 1.500 persones sordcegues, que són usuàries de la llengua de signes com a únic sistema de comunicació al seu abast. S’hi incorpora el Departament de Salut per la importància de les polítiques públiques en l’atenció en edats primerenques de persones amb sordesa, hipoacúsia i discapacitat auditiva, i que també poden propiciar l’ús de la LSC com a recurs per garantir un correcte desenvolupament dels infants sords.


En la reunió del Consell, la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, ha abordat les principals accions i projectes realitzats per al foment, la difusió i el coneixement de la LSC, fetes entre el segon semestre del 2019 i durant el 2020. S’hi han assenyalat les accions marcades per l’impacte de la covid-19 d’enguany i també les vinculades a la commemoració dels 10 anys de l’aprovació de la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana. Així, en la commemoració del 10è aniversari de la Llei destaca l’impacte positiu dels vídeos de difusió de la LSC, com ara la càpsula 012 emesa a TVC els mesos de juliol i agost, i el missatge institucional del president de la Generalitat, en ocasió del Dia Internacional de les Llengües de Signes el 23 de setembre. Per primer cop un president de la Generalitat ha adreçat un missatge signat en LSC, i s’ha sumat a la iniciativa internacional promoguda per la Federació Mundial de Sords perquè mandataris d’arreu del món valorin el caràcter inclusiu de les llengües de signes. També s’ha presentat al Consell l’acció impulsada per la DGPL perquè les rodes de premsa del Govern emeses per TV3 incorporin sistemàticament interpretació en LSC, el treball terminològic sobre la covid-19 a partir del treball elaborat pel TERMCAT, amb 35 termes en LSC editats per la DGPL el mes d’abril i l’ampliació en curs fins a 111 equivalències més d’aquesta terminologia de la covid-19.


La directora general ha presentat també algunes de les principals línies d’acció i projectes per al 2021, com ara:

  • Línia de subvenció per al foment de a la LSC de la DGPL, que el 2020 s‘ha convocat per tercer any i ha permès subvencionar 15 projectes, i la voluntat que el 2021 tingui un increment important de la seva dotació, de 45.000 euros a 70.000 euros.

  • Projecte de definició de nivells en LSC, d’acord amb el Marc europeu comú de referència (MECR), de la Direcció General de Política Lingüística. Actualment es disposa ja dels nivells A1, A2 i B1 definits i estan molt avançada la definició del nivell B2. El 2021, s’editaran els materials d’aquests nivells, i es treballarà en la definició del nivell C1.

  • Exposició itinerant sobre la LSC, com a element estructural de difusió arreu del territori. El 2020 es farà la definició de continguts i objectius, amb entitats del sector, i la producció i la itinerància, el 2021.

  • Estudi sobre la comunitat signant i persones usuàries de la LSC de la Direcció General de Política Lingüística en col·laboració amb l’IDESCAT, els departaments de Treball, Afers Social i Famílies, i d’Ensenyament i la participació de les entitats del sector. Complementarà l’Enquesta d’usos lingüístics de la població que cada cinc anys duen a terme la Direcció General de Política Lingüística i l’IDESCAT (la darrera va ser el 2018).

  • Inclusió de la LSC en les campanyes institucionals. S’està treballant perquè el 2021 les campanyes i els missatges institucionals de la Generalitat s’hi incorpori la interpretació en LSC.

  • Premi LSC de foment de la llengua de signes, creat el 2015 i amb caràcter biennal, s’ha atorgat en tres edicions (2015, 2017 i 2019). El 2021 se’n convocarà la quarta edició.

Finalment, Ester Franquesa també ha exposat la proposta adreçada a l’Institut d’Estudis catalans perquè es doti d’una estructura específica i estable per a la normativització de la LSC per a l’exercici que li correspon com a autoritat lingüística; el desenvolupament del Corpus de la LSC i l’elaboració de les obres lingüístiques de referència bàsica per a la llengua de signes catalana. Cal esmentar que des del 2011, la Direcció General de Política Lingüística dona suport a l’Institut d’Estudis Catalans per al projecte de Corpus de la llengua de signes catalana, i per al Portal web de la llengua de signes catalana.

En la sessió del Consell social han participat les entitats que en són membres, l’Institut d’Estudis Catalans i les entitats de persones signants i usuàries de llengua de signes catalana ACILS, APANSCE, ASOCIDECAT i FESOCA.


El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana està integrat per 16 persones, de manera paritària entre la Generalitat i la representació de persones usuàries i professionals de la llengua de signes catalana. El Consell és l'òrgan d'assessorament, consulta i participació social en la política lingüística desplegada o impulsada pel Govern de la Generalitat en relació amb la llengua de signes. Té les funcions següents:


─ Estudiar i analitzar, a instàncies del Govern, les qüestions relacionades amb el foment i la difusió de la llengua de signes catalana, tenint present el principi d'un ús no sexista de la llengua de signes.

─ Assessorar el Govern sobre els mitjans adequats per complir els objectius previstos en la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana.

─ Avaluar els objectius i els resultats de les actuacions relatives a la llengua de signes catalana impulsades per l'Administració de la Generalitat.


Font: https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20201117-Consell-Social-de-la-Llengua-de-Signes-Catalana

37 visualizaciones0 comentarios

Comentários


bottom of page