La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, presideix el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana