Renova la imatge d'AUELS

L'AUELS renova la imatge corporativa i eines de la difusió: logo, polos amb logo bordeats, polseres turquesa "Jo Llengua de Signes Catalana" i dos rolls-up. Per part de l'empresa de socis sords: Mai