Introducción básica a la comunicación en
Lengua de Signos Española

30 horas

100online8.png

Propera edició: Del 1 de juliol al 15 d'agost de 2022

Següent edició: Del 15 de setembre al 31 d'octubre de 2022

El cost del curs és de 65€. El pagament pot fer-se al comptat, però cal que el curs estigui abonat abans de l'inici del curs. Seguir el primer pas a pròces d'inscripció i segon pas a la matriculació, en la següent enllaços:

OBJECTIUS

Els objectius concrets d'aquesta formació inicial de 30 hores són els següents:​

 • Conèixer bàsicament els aspectes lingüístics de la Llengua de Signes Espanyola (LSE)

 • Adquirir lèxics bàsics de la LSE.

 • Conèixer la realitat social de la Comunitat Sorda.

Nota informativa per als interessats en el nou curs de LSE de 30 hores:

A Catalunya les persones sordes fan servir la "Llengua de Signes Catalana" (LSC) i a la resta d'Espanya la "Lengua de Signos Española" (LSE).

El nostre curs de formació té com a principal objectiu conèixer la LSE i millorar la comunicació amb persones sordes, usuaries de LSE, nouvingudes de fora de Catalunya.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Aquest curs té per objectiu iniciar-se en l’aprenentatge de la Llengua de Signes Espanyola (LSE). És un curs adreçat a persones que no coneixen la LSE i volen aprendre, utilitzar i adquirir les habilitats de comprensió visual, expressió i producció signada de les oracions simples en aquesta llengua, de manera que els permeti actuar de forma mínima en situacions comunicatives quotidianes. Igualment, aprendran a utilitzar algunes estratègies comunicatives, per actuar en situacions poc previsibles. 

METODOLOGIA

El curs LLENGUA DE SIGNES ESPANYOLA, el seu formació és asincrònica. Pretén que les persones inscrites s’iniciïn en l’aprenentatge de la Llengua de Signes Espanyola mitjançant l'ús de diferents eines que ens aporten les noves tecnologies, com per exemple els vídeos i altres recursos.  

En un campus virtual a la plataforma Moodle, cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.

El mòdul té com a objectiu preparar els entorns d'aprenentatge de les persones inscrites, on es realitzarà el curs, així com que els participants es presentin al grup.

Per començar a aprendre la Llengua de Signes Espanyola, és important preparar els següents aspectes:

 • Observar els detalls de la configuració dels signes.

 • Practicar i fer ús de la llengua de signes.

 • Desenvolupar la memòria visual.

 • Fixar-nos i realitzar també l'expressió facial, seguint el model del docent.

 • Coordinar bé l'espai i els moviments de braços, mans i dits.

Cada un dels 4 mòduls presenten unes activitats comunes, respectant un mateix format per tal de facilitar el treball a l’alumnat inscrit:

 • Recursos extern de diccionaris de la LSC (vídeos). 

 • Dossier teòric de LSE i exemples d' activitats presentades en LSE (alguns vídeos) per el docent.

 • Si hi ha algun dubte, es disposa de l'apartat del Fòrum de dubtes i consultes. 

 • Exercicis de LSE (comprensió visual en LSE) on hi ha activitats amb vídeos signats per el docent. 

 • Per a comprovar el grau de la comprensió visual en LSE sobre els continguts del vídeo.

 • Preparació de vídeos signats per a fer el lliurament de l'activitat. Inclou: guia tutorial de com pujar els vídeos i inserir les activitats. 

 • Participació fòrum de la comunitat sorda en diferents àmbits

 • Després d'haver fet el lliurament de l'expressió signada personal en LSE (vídeo), el docent analitzarà el treball signat i contestarà amb un vídeo personal (no públic) amb la corresponent correcció i els comentaris necessaris per a millorar el treball.

 • Presentació dels vídeos de l'activitat: Aquest és un espai comú a tots els participants on es compartiran tots els vídeos i així es propicia el costum de del  visionat de vídeos signats i es fomenta la comprensió signada. En definitiva, totes les persones participants s’enriquiran del treball de tots els companys/companyes.

 • Hi haura feedback per part docent al alumnat. Videotutoria, respondre a forums, correccions de les activitats, orientació d'aprenentatge,...

A final de cada mòdul, el formador fa una avaluació qualitativa

AVALUACIÓ, SUPERACIÓ DEL CURS I REQUISTIS CERTIFICACIÓ:

 

Avaluació continuada tant de la part teòrica com de la pràctica de la Llengua de Signes, la qual inclou:

 • Realització del 100% de les activitats proposades i presentades.

 • Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.

 • Participació activa i positiva en el fòrum grupal del curs.

Observació:

En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa.

CONTINGUTS TEMÀTICS

En la nostra societat inclusiva, cal disposar d’eines que permetin que els professionals puguin exercir la seva tasca de la forma més adient possible atenent al perfil comunicatiu de les persones a la que es dirigeixen i sobre les quals recau el seu treball.

 

Per això dividirem el curs en quatre blocs diferents:

 1. Bloc de lèxic en LSE

 2. Bloc de gramàtica en LSE

 3. Bloc d’expressió corporal aplicada a la LSE

 4. Bloc de la Comunitat Sorda

 

De forma detallada:

 

1. Bloc de lèxic en LSE (temaris)

 • Salutacions i presentació.

 • Descripció física, colors i la família.

 • Meteorologia i temporalitat.

 • Adjectius i verbs.

2. Bloc de gramàtica en LSE

 • Alfabet dactilològic.

 • Nombres cardinals i ordinals.

 • Presentacions i informació personal.

 • Preguntant: fórmules de cortesia.

 • Demandes.

 • Descrivint persones: l’aparença física i l’estat físic.

3. Bloc d’expressió corporal aplicada a la LSE

 • Les mans i el cos.

 • L’expressió facial.

 • Discriminació i memòria visual.

4. Bloc de coneixements teòrics sobre la Comunitat Sorda i Sordcega.

 • Introducció al concepte de Persones Sordes.

 • Primer apropament a la Comunitat Sorda.

DESTINÀTARIS

Aquest curs està especialment pensat per a totes les persones majors de 16 anys que desitgen iniciar-se en la comunicació en Llengua de Signes Espanyola, amb o sense coneixements previs mínims de la llengua de signes.

 

Tot i ser un curs online, es tindrà en compte el perfil de la persona inscrita, depenent de les necessitats de cadascú. 

 

És especialment apte per a

 • Personal docent de qualsevol nivell educatiu.

 • Persones vinculades a l'àmbit de la Comunitat Sorda: logopedes, psicòlegs, pedagogs, personal directiu d'escoles d'agrupament, etc.

 • Personal que treballa en l'àmbit sanitari, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que treballen dins l'àmbit social, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Familiars de Persones Sordes.

 • Amics de Persones Sordes.

 • etc.

HORARIS I LLOC:

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

PROFESSORAT:

​El nostre equip especialista docent té una àmplia experiència formació, educació i les comunitats sorda i sordceguesa. Comptaràs amb el professorat sord nadiu i expert en llengua de signes espanyola.

 

Si vols conèixer tot el nostre equip, fes clic al següent botó