top of page

El Museu d’Història de Catalunya acull l’exposició "LSC, parlar és a les teves mans", sobre la llengua de signes catalana

S’estrena l’exposició "LSC, parlar és a les teves mans", sobre la llengua de signes catalana, que es podrà visitar a l’Espai Àgora del Museu d’Història de Catalunya del 8 d’octubre al 6 de novembre de 2023.

L’exposició, creada per la Secretaria de Política Lingüística amb el suport de la Federació de Sords de Catalunya, ofereix un recorregut amb informació textual i gràfica, i recursos audiovisuals i interactius, per fomentar el coneixement de la llengua de signes catalana(LSC), amb la finalitat que els visitants prenguin consciència del valor de l’LSC com una manifestació més del patrimoni lingüístic i cultural de Catalunya.

A través dels diferents plafons, el visitant podrà veure el potencial de la llengua de signes com a forma de comunicació marcada per l’expressivitat i el seu alt component social i relacional. Unes característiques que la converteixen en una eina molt valuosa a l’hora de crear contingut cultural i artístic de les arts escèniques, visuals i plàstiques.

L’exposició també permet la possibilitat de conèixer unes quantes paraules signades i de posar a prova els coneixements adquirits durant la visita. Tots els mòduls tenen codis QR que remeten a la versió en llengua de signes amb el mateix contingut.


Cultura diversa i accessible


L’exposició "LSC, parlar és a les teves mans" posa el focus en una de les prioritats del Departament de Cultura, que és facilitar a tothom l’accés a la Cultura i fer visibles totes les manifestacions diverses. En aquest sentit, la llengua de signes catalana pren un pes significatiu, tant per la seva dimensió relacional, com per l’elevat potencial en contingut cultural no només per a la comunitat de signants que la utilitza habitualment, sinó per al conjunt de la societat catalana.

Tots els mòduls tenen codis QR que remeten a la versió en llengua de signes amb el mateix contingut


Enllaços relacionats

35 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page