Departament de formació d'AUELS

 • Organitzem cursos orientats a la formació a distància, tant per a usuaris de la Llengua de Signes, professionals, estudiants i membres de la Comunitat Sorda i Sordcega, així com d'altres persones interessades.

 • Activitats formatives: cursos online, jornades, xerrades, tallers de conversa en LSC, LSE i SSI, i tallers diversos destinats a reforçar els aspectes referents a diferents àmbits: sanitari, laboral, educatiu, social,...

 • Cursos, reforç escolar i tallers específics dirigits a persones sordes, persones sordcegues i estudiants de LSC.

 • Cursos de formació per a professionals i específics d'àmbits i/o temàtica concreta, des de la nostra plataforma en linia.

Curs intensiu estiu de LSC

(120 h.) per cada nivells:

 

A1, A2, B1 i B2 

 

 

 

Propera edició:

 Properament publicarem

els nous cursos per 2020/21

 

Matricula tancat abans de:

Curs bàsic de Psicosociologia de la Comunitat Sorda (80h):

 

 

Propera edició:

MATRICULA OBERTA

(places disponibles)

Del 1 al 31 de juliol de 2020

 

 

 

Matricula tancat abans de:

Metodologia de la intervenció i estratègies per l'atenció a

l'alumnat sord:

 

 

Propera edició:

MATRICULA OBERTA

(places disponibles)

Del 1 al 31 de juliol de 2020

 

Matricula tancat abans de:

PER QUÉ ESTUDIAR LA LLENGUA DE SIGNES?

 • Professors nadius, titulats i especialitzats en l’ensenyament de la llengua de signes

 • Amplia expèriencia de la comunitat sorda i sordceguesa.

 • Els nostres cursos online estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya coma Formació Permanent del Professorat i pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Cayalunya com a Formació d'Interès en Serveis Socials

 • Basat i adaptat al Marc comú europeu de referència per a les llengües

 • 100 % online, tant teòric i com pràctica

 • Horaris lliures de formació

 • Contingut de material didàctic: vídeos, texts, imatges i altres recursos 

 • Proves d'avaluació continuada

 • Tutorització en línia.

 • Orientació del procés d'aprenentatge al llarg de tot el curs.

 • Atenció personalitzada de consultes.

 • Plataforma Moodle

© 2019 per AUELS. Creat amb maimserveis.com

 • Facebook icono social
 • Icono social Twitter
 • Icono social Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now