top of page

Departament de formació d'AUELS

PER QUÉ ESTUDIAR LA LLENGUA DE SIGNES?

 • Professors nadius usuaris de llengua de signes, titulats professional i especialitzats en l’ensenyament de la llengua de signes catalana i espanyola.

 • Amplia expèriencia de la comunitat sorda i sordceguesa.

 • Els nostres cursos online estan reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a Formació Permanent del Professorat, pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya otorga reconeixement d'interès sananitari com a formació continuada per a professionals de salut, i pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya com a Formació d'Interès en Serveis Socials (FISS).

 • Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL), per LSC: https://llengua.gencat.cat/ca/llengua_signes_catalana/nivells-de-la-llengua-de-signes-catalana/

MoodlePartnerStackedLogo_TrademarkTM_Pri
 • 100 % online: tant teòric i com pràctica

 • Horaris lliures de formació amb dates d'entrega activitats

 • Contingut de material didàctic: vídeos, texts, imatges i altres recursos 

 • Proves d'avaluació continuada

 • Tutorització en línia.

 • Orientació del procés d'aprenentatge al llarg de tot el curs.

 • Atenció personalitzada de consultes.

 • Plataforma virtual: 

Properes convocatòries dels cursos de formació online (preinscripció i matricula oberta fins a tres dies abans d'inici del curs)

Introducció bàsica a la Comunicació en Llengua de Signes Catalana (LSC)

Duració: 30h  Modalitat: 100% online a la plataforma Moodle

Data inici i final: Del 1 al 31 de juliol de 2024

Nivell inicial A1 de Llengua de Signes Catalana (LSC). Intensiu estiu

Duració: 100h  Modalitat: 100% online a la plataforma Moodle

Data inici i final: Del 1 de juny al 31 de juliol de 2024

Nivell intermedi B2 de Llengua de Signes Catalana (LSC). Intensiu estiu

Duració: 100h  Modalitat: 100% online a la plataforma Moodle

Data inici i final: Del 1 de juny al 31 de juliol de 2024

Curs inicial d'àmbit sanitari en Llengua de Signes Catalana (LSC)

Duració: 60h  Modalitat: 100% online a la plataforma Moodle

Data inici i final: Del 1 al 31 de juliol de 2024

Nivell bàsic A2 de Llengua de Signes Catalana (LSC) Intensiu estiu

Duració: 100h  Modalitat: 100% online a la plataforma Moodle

Data inici i final: Del 1 de juny al 31 de juliol de 2024

Nivell avançat C1 de Llengua de Signes Catalana (LSC). Semintensiu

Duració: 100h  Modalitat: 100% online a la plataforma Moodle

Data inici i final: Del 1 de juny al 31 de juliol de 2024

Introducción básica a la Comunicación en Lengua de Signos Española (LSE)

Duración: 30h  Modalidad: 100% online en la plataform

Fecha inicio y final: Del 1 al 31 de julio de 2023

Nivell elemental B1 de Llengua de Signes Catalana (LSC). Intensiu estiu

Duració: 100h  Modalitat: 100% online a la plataforma Moodle

Data inici i final: Del 1 de juny al 31 de juliol de 2024

Taller de conversa i manteniment de LSC

Duració: 12h  Modalitat: Online (zoom) o semipresencial 

Data inici i final: Del 1 al 31 de juliol de 2024

Entitats col·laboradors

APCS lescroniques.jpg
logo-small-2.png
ciemen-logo-mix-align-2.png
intersignos200-5.png
Mesa-de-trabajo-1.png
ginjoler.png

Actualitat

bottom of page